Barkonie

kategoriebild-musterkarte1

Sampler Barkonie linen thread

522000
  • Description
Sample card Barkonie linen 94 colours, for Nel 50/2 and 50/4.

Barkonie linen 50/2, 200m

522001-522022
  • Description
Linen thread Nel 50/2 in various colours, 200 meters.

Barkonie linen 50/2, 200m

555023-522044
  • Description
Linen thread Nel 50/2 in various colours, 200 meters.

Barkonie linen 50/2, 200m

522045-522069
  • Description
Linen thread Nel 50/2 in various colours, 200 meters.

Barkonie linen 50/2, 200m

522070-522094
  • Description
Linen thread Nel 50/2 in various colours, 200 meters.

Barkonie linen 50/4, 50m

522201-522222
  • Description
Linen thread Nel 50/4 in various colours, 50 meters.

Barkonie linen 50/4, 50m

522223-522244
  • Description
Linen thread Nel 50/4 in various colours, 50 meters.

Barkonie linen 50/4, 50m

522245-522269
  • Description
Linen thread Nel 50/4 in various colours, 50 meters.

Barkonie linen 50/4, 50m

522270-522294
  • Description
Linen thread Nel 50/4 in various colours, 50 meters.