Fresia cotton

527033-527032

Egyptian cotton 36/2, 1000 m

527033, 527032
1905-527052

Egyptian cotton 50/2, 1000 m

1905, 527052
1906-1926

Egyptian cotton 60/2

1906, 1926
1907-1927

Egyptian cotton 70/2, 1000 m

1907, 1927
1908-1928

Egyptian cotton 80/2, 1000 m

1908, 1928
1910-1930

Egyptian cotton 100/2, 1000 m

1910, 1930
1912-1932

Egyptian cotton 120/2, 1000 m

1912, 1932
1914

Egyptian cotton 140/2, 1000 m

1914, 1934
1916-1936

Egyptian cotton 160/2, white, 1000 m

1916
1917-1937

Egyptian cotton 170/2, 1000 m

1917, 1937
1918-1938

Egyptian cotton 185/2, 1000 m

1918, 1938