Egyptian cotton 50/2, 1000 m

1905, 527052
1905-527052